Neuvokset

NEUVOKSET

Vuonna 1947 Lämpö- ja Vesijohtoteknillinen Yhdistys Ry:n hallitus nimitti kymmenen yhdistyksen perustajajäsentä Hotorautaneuvoksiksi, ja näin syntyi Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati. Tämän jälkeen Raati on nimittänyt vuosittain uudet Neuvokset. Raati on SulVI:n epävirallinen LVI-senioreiden kerho. Raadin tarkoitus on ensisijaisesti ja leikkimielisesti osoittaa tunnustusta SuLVI:n jäsenyhdistysten senioreille ja toisaalta seurata epävirallisena elimenä yhdistystoimintaa sekä saattaa tarvittaessa Neuvosten mielipiteet luottamushenkilöiden tietoon

Esityksen uudeksi Neuvokseksi voi tehdä SuLVI:n jäsenyhdistyksen hallitus tai kaksi varttunutta Neuvosta. Ehdokkaan tulisi olla ehdottajien aiemman tiedon perusteella entuudestaan tunnettu aktiivisena ja hotorautaperinteitä arvostavana ihmisenä.

Raadissa on 9.2.2020 yhteensä 143 Neuvosta, joista 35 on nimitetty kunnianeuvoksiksi.

Lue lisää Hotorautaneuvoksista täältä >>